Menü
Kosár

Szállítási Információk

 

SZÁLLÍTÁSSAL ÉS RENDELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

 

1.      Megrendelések feldolgozása

 

A megrendeléseket az Eladó (továbbiakban Polimondo Kft.) automatikusan fogadja, annak leadására, a Vevőnek bármikor lehetősége van, azok feldolgozása azonban munkanapokon 7.00-16.00 óra között történik. Az Eladó a megrendelés feldolgozása során telefonon meggyőződhet a vevő személyéről, ezáltal igyekszik kizárni a fiktív megrendeléseket.

Amennyiben a vevő az általa megadott telefonszámon nem elérhető (vagyis az adott számon ismeretlen vagy a megadott számon előfizető nem kapcsolható),  megrendelése automatikusan törlésre kerül.

A Vevő által leadott megrendelést a Vevőszolgálat azonnal /legkésőbb a megrendelés leadását követő 3 munkanapon, elektronikus vagy telefonos úton visszaigazolja. Amennyiben a visszaigazolás Igénybe vevőhöz a megrendelés elküldését követő 72 órán belül nem érkezik meg a  vevő mentesül  a szerződéses kötelezettség alól.

 

  Teljesítés

Cégünk szolgáltatása Magyarország  területére vonatkozik.

A termékek átvétele házhoz szállítás, postapontra szállítás útján vagy az Eladó telephelyén történt átvétellel lehetséges. Az Eladó a Vevő által leadott és visszaigazolt megrendelés alapján a terméket/termékeket a visszaigazolástól számított legkésőbb 7 munkanapon belül szállítja. vagy adja át Abban az esetben, amennyiben az Eladónál a Vevő által kiválasztott termék, pillanatnyilag nem áll rendelkezésre, az eladó erről 4 munkanapon belül tájékoztatni köteles a Vevőt, hogy ez esetben a szállítási vagy átdási határidő meghosszabbodik. Amennyiben ez  a Vevő részére nem felel meg, vásárlásától való elállási szándékát a info@decoflora.hu e-mail címen  vagy személyesen, telefonon közölheti.

A Webáruházból megrendelhető termékek árai változtatásának jogát az Eladó fenntartja azzal, hogy a módosítás a Webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Amennyiben az Eladó minden gondossága ellenére mégis hibás ár kerül a Webáruházban felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő \"0\" Ft-os vagy \"1\" Ft-os árra, akkor az Eladó nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem erről tájékoztatni köteles a Vevőt e-mail vagy telefon útján. Eladó ekkor felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vevő elállhat vagy nem vásárlási szándékától. 

 

MEGRENDELÉS PONTOS MENETE

 

 Az DecoFlora.hu webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel, jelen ÁSZF-ben meghatározott módon, magyar nyelven lehetséges.

A Felek közötti szerződés a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, a „Megrendelés” ikonra kattintás megerősítésével jön létre.

A Felek között ily módon magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, az Eladó azt iktatja, és azt a hatályos jogszabályi előírások által előírt időtartamig őrzi.

A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról, illetve a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni. Ha a vásárlás előtt a Vevőnek az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, Vevőszolgálat készséggel áll rendelkezésére. Az Eladó az általa forgalmazott termék használati utasítását az áruhoz mellékeli, – ahol ezt a jogszabályok előírják –. Ha Igénybe vevő véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal - az árut használatba vétele előtt – jelezni köteles a Vevőszolgálatnál, amely alapján az pótlásra kerül. Amennyiben a Webáruházban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban Igénybe vevőnek a portálon közölteknél több információra van szüksége, a Vevőszolgálat mindenről tájékoztatja. 

 

1.      A megvásárolni kívánt, egyedileg meghatározott árut helyezze a kosárba.

2.      Amennyiben szeretne további terméket vásárolni, válassza a „vásárlás folytatása” pontot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrizze a megvásárolni kívánt terméket.

3.      A megrendelés nem mindig regisztrációhoz kötött.

4.      Átvételi mód kiválasztása. Házhoz szállítás. Postapontra szállítás és átvétel.  Eladó telephelyén történő átvétel.

5.      Az adatok megadását követően, a megrendelt termék dobozában kattintson  a „megrendelés” gombra, kattintás előtt ellenőrizze bevitt adatainak helyességét.


 

Egyéb rendelkezések:

A Vevő mindenben segítséget kaphat a +36 30 2201500 telefonszámon szóban az általános szerződési feltételeknek megfelelően rögzített módon.

A házhoz szállítás költségét a kosárban kalkulált ár jól láthatóan (külön a száll. költség) általános forgalmi adóval együtt tartalmazza.

A megrendelt termék fizetési módja házhoz szállítás esetén utánvéttel az MPL futárszolgálati kiszállítással egy időben történik. Minden egyéb mód ( előre utalás, készpénz)  csak személyes, telefonos vagy írásbeli megbeszélés alapján történik.


A feladott csomag kézbesítése legkésőbb a feladás napjától számított néhány munkanapon belül megtörténik. A szállítási díj tartalmazza a csomag kézbesítésének kétszeri megkísérlését valamint értékbiztosítást a megrendelt termék teljes összegére. Kétszeri sikertelen kézbesítési kísérlet után a csomag a helyi posta hivatalban vehető át 5 munkanapig. Ezután az Eladóhoz visszakerül, ebben esetben a vásárlás meghiúsultnak tekintendő, és az Eladó érvényesítheti, a Vásárló felé a kötbért és a szállítási költségre vonatkozó kártérítést.

A házhozszállítás esetén a Vevő köteles meggyőződni a csomagolás sértetlenségéről. A csomagolás olyan mértékű sérülése esetén, amely a termék károsodására utalhat, a Vevő köteles jegyzőkönyvet felvetetni és a csomagot a kézbesítő előtt felbontani. Jegyzőkönyv hiányában az Eladónak nem áll módjában az esetlegesen sérült terméket cserélni.

 

SIKERTELEN ÁTADÁS

 

Abban az esetben, amennyiben a Vevő a megrendelt egyedi terméket - elállási jog hiányában  - házhoz szállítás esetén a feladástól számított 5 napon belül nem veszi át, illetve az átvételt megtagadja, úgy a Vevő köteles a termék 25%-át, de legalább 3.000,- Ft meghiúsulási kötbért megfizetni az ELADÓ részére a szállítási költségek egyidejű megtérítése mellett.

Egyebekben a Vevő az átvétellel kapcsolatban felmerülő akadályról az Eladót haladéktalanul értesíteni köteles.

 

ELÁLLÁSI JOGRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS

 

1. A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet értelmében főszabály szerint a Vevő 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlási szándékától.

 17/1999. (II. 5.) Korm. Rendelet:

Az Igénybe vevő a szerződéstől 14 azaz tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat. A Vevő az elállási jogát gyakorolhatja:

- A termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napjától.

- Írásban vagy telefonon történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Vevő nyilatkozatát 24 órán belül  elküldi vagy közli.

- Az Eladónak a Vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül vissza kell téríteni.

 

Elállással kapcsolatos költségviselés:

 A  Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A Vevőt ezen felül egyéb költség nem terheli.

-      Az Eladó követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

A  felek eltérő megállapodása hiányában a vevő nem gyakorolhatja a törvényi előírás szerinti elállási jogot az alábbi esetek alkalmával:

- Olyan termék értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ.

- Olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó.

 

 

2. Elállási jog gyakorlásának menete

Amennyiben a Vevő élni szeretne elállási jogával annak jelzését megteheti ügyfélszolgálati elérhetőségeink valamelyikén írásban vagy telefonon a termék átvételét követő 14 napon belül!.

E-mail-en írásban történő jelzés alkalmával az Eladó az e-mail dátumának időpontját veszi figyelembe,  fax esetében annak a küldési időpontját. A Vevő a megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével köteles visszajuttatni 14 napon belül az Eladó részére. A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költség (visszaszállítás díja) a Vevőt terhelik. A Vevőt nem terheli semmilyen más költség, a termék visszaszállításának díján kívül!

  • A nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Vevőt terheli!
  • Szakadt, sérült csomagolású terméket nem veszünk vissza!  A csomagolás bontásából adódó terméksérülés  a Vevőt terheli ! 

A csomag az Eladóhoz történő beérkezését követően, videó kamerával rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség. (például, hogy a visszaküldött termék sérült, vagy hiányos volt)

A termék visszaérkezését követő harminc napon belül az Eladó a Vevő által megadott bankszámla számra – ennek hiányában az általa megadott postacímre - visszatéríti. 

 

3. Az Eladó kifejezetten felhívja a vevő figyelmét arra, hogy az általa egyedileg meghatározott méretben megrendelt termék esetében nem illeti meg a jogszabályban előírt, indokolás nélküli elállás joga.

Nem vonatkozik ez az ún. „akciós” termékek vásárlására, amely esetben, természetesen, az  elállási jog a fenti módon gyakorolható.

A jobb felhasználói élmény érdekében weboldalunkon cookie-kat használunk. A weboldal böngészésével Ön elfogadja a cookie-k használatát. Adatkezelési tájékoztató.